A- COĞRAFİ KONUMU VE SINIRLARI Göynük yurdumuzun batı Karadeniz bölgesinin 31. ve 41. enlem ve boylamları arasında yer alır.  Yüzölçümü 1437 km2 olup, denizden yüksekliği 720 m.dir.

Bolu İlinin Güney Batısında yer alan Göynük İlçesinin doğusunda Mudurnu ilçesi, batısında Sakarya´nın Taraklı, Kuzeyini Sakarya´nın Akyazı, Güneyini Ankara´nın Nallıhan, Eskişehir´in Sarıcakaya ve Bilecik´in Yenipazar ilçeleri çevirmektedir.

İlçe arazi yapısı, beşeri ve ekonomik özellikler yönünden beş bölgeye ayrılabilir.  1. Falanızkırı, 2. Kaşıkcıderesi, 3. Dağsalısı, 4. Alaniçi, 5. Akarsuyu boyu ve Ova bölgesi.

B- YÜZEY ŞEKİLLERİ İlçe toprakları genellikle dağlık, tepelik ve akarsuların derin vadiler açtığı bir araziyi kapsamaktadır.

DAĞLAR : Abant Silsilesinin devamını oluşturan Kapıormanı Dağı 1277 m. Yüksekliğinde iken, doğuya doğru gidildiğinde Arıkçayırı tepesi 1617 m´yi bulmaktadır. Köroğlu Dağlarının kapsamındaki Kocaman Dağ 1379 m. İken, Güneydoğuya doğru gidildiğinde Köroğlu kayası 1720 m. Ye ulaşmakta ve ilçemizdeki en yüksek nokta olmaktadır.

OVALAR : İlçe sınırları içersinde yer alan en önemli ova, çöküntü sonucu oluşan Himmetoğlu ovasıdır. Göynük İlçesi güneyinde yer alan Hemmetoğlu ovasının kuzey-güney yönünde 5 km. genişliği var iken, doğu-batı yönünde 17 km. uzunluğa ulaşmaktadır. Bölacekova´dan başlayıp, Çatak boğazına uzanan bölümde ılık bir iklim hüküm sürer. Hemmetoğlu´nun kuzey batısında peneplen (yontuk düz) özelliği taşıyan Narzanlar düzlüğü yer alır. Burada karasal iklimin özellikleri görülür.

PLATOLAR : İlçenin kuzeyinde sıradağların uzanışına paralel yüksek düzlükler ise doğu-batı istikametinde Karabey, Çubuk, Değirmenözü ve kaşıkçı yaylalarıdır.

 

 

C- SICAKSU KAYNAKLARI

ÇATAK HAMAMI : Himmetoğlu köyü sınırlarında 32 derece sıcaklığı olan bir kaynaktır. Romalılar döneminden bu yana kullanıldığını gösteren kalıntılar bulunmaktadır.

ILICA : Bayındır köyü hudutlarında 20-22 derece sıcaklığı olan bir kaynaktır.

 SARIKIZ SİFONLU KAYNAĞI : Çatak Boğazında kalkerli arazi içinde oluşmuş Çatak suyu kıyısından 20 m. Yükseklikten aralıklarla fışkırarak akan bir kaynak olup dağın yamaçlarında travertenler oluşturmuştur.

D- JEOLOJİK YAPI İlçe arazisi yapısal jeoloji bakımından Mezozoik ve Neozozik çökellerden oluşmuştur. Mezozoik; Pelojik organizmalı alt ve üst kratese, Neozoik bebentonik organizmalı Paleosen ve eosen ile temsil edilmektedir. Kuaterner ise; alüvyonlar, yamaç döküntüleri ve travertenlerden oluşmuştur. Alp orojenezinin etkisi ile yükselen Kuzeybatı Anadolu dağları ile İç Anadolu masifi arasında bulunan İlçe arazisi çeşitli kıvrılma ve kırılmalara uğramış olup, Kuzey Anadolu deprem kuşağının ikinci derece fay hattıyla bağlıdır.

E- İKLİMİ :

Karadeniz iklimi ile İç Anadolu´nun karasal iklimi arasında bir geçiş zonu üzerinde bulunan İlçenin bolu ve Gerede´ye göre daha ılıman bir iklimi vardır. Yağışlar ilk ve sonbahar aylarında görülür. Ortalama yıllık yağış metre karede 614 kilogramdır. Göynük´de yıllık ortalama sıcaklık10.8 derece, en yüksek sıcaklık 36.5 derece, en düşüm ısı -17,6 derece olup, ortalama kar yağışlı gün sayısı 16´dır.

F- DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ

İlçe arazisinin 2/3´i dağlık ve ormanlık saha, geriye kalan 1/3´i genellikle tarım sahası ve akarsu boylarıdır. İlçede asli ağaç türü karaçamdır. Bundan sonra sarıçam ve palamut meşesi gelir. Diğer ağaç türleri ise pırnal meşesi, kayın, ıhlamur, şimşir, karaağaç ve ardıçtır.  Bölge topraklarının ana materyali killi, kumlu, kalkerli ve marnlı kayaların ufalanmasıyla oluşmuştur. Toprak tipleri kahverengi orman toprakları, kolüviyal topraklar ve alüvyon topraklardır.

G- AKARSULAR : 

 1- GÖYNÜK SUYU : Çubuk gölünden kaynağını alır, yan derelerle beslenir. Göynük´ten sonra sağ taraftan İbrahimler deresini, sol taraftan hatip deresini alır ve İlçe sınırlarından çıkar. Yazın suları azalır ve doğu-batı doğrultusunda ince bir vadi ile Sakarya´ya ulaşır.

 2- ÇATAK SUYU : Göynük İlçesinin güneyinden doğar. Soldan bazı dereleri alarak beslenir. Daha güneyde Sakarya´ya ulaşır. Rejimi düzensizdir. En fazla akım Nisan-Mayıs, en az akım ise Temmuz-Ağustos aylarında görülür. Nedeni yağışların düzensiz oluşu ve geçtiği yerlerin morfolojik yapısıdır.

H-YER ALTI ZENGİNLİK KAYNAKLARI : ,

İlçedeki en önemli zenginlik kaynağı Linyit Kömürüdür. Türkiye Kömür İşletmelerince Himmetoğlu ocaklarındaki linyit kömürünün görünür rezervi 39 milyon ton olup, kalorisi ortalama 4500´dür.

 

Adres: Yenice Mah. Yeni Hükümet Konağı Beşir Bayraktar Cad.No:8 Göynük / BOLU
Tel: 0374 451 64 00 Fax: 0374 451 61 60
E-mail : goynuk@icisleri.gov.tr